600 301 438 Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00
MTX-SYSTEM   produkuje Geofolie o następujących parametrach:

                               Grubość:                                    1 mm,     1,5 mm,      2 mm

                               Szerokość:                                 2 m,          3  m,         4 m,      6 m

                               Tworzywo:                                uszlachetnione PCV (polichlorek winylu)

                               Max naprężenia przy  
                               granicy plastyczności:               > 15 MPa       > 10MPa 

                               Odporność na rozdzieranie:      wzdłuż: > 200;  w poprzek: > 160

                                Przesiąkanie wody:                   BRAK

                               Odporność na przebicie: CBR   >1500N          > 2150N

 GEOFOLIE produkowane zgodnie z  Polską Normą i EUN .
 Do każdej partii dostarczonego towaru załączana jest deklaracja
 zgodności z Normą.  
 
Close Menu